Lokalt inflytande

Lokalt inflytande

Vi gör en lokal påverkan och deltar i fackföreningens främjande, bland annat genom att göra uttalanden.