Årsmöte 2023 - Ordförande för distriktet, Jari Nikko fortsätter och en ny verksamhetsledare, Sören Finne blev vald

Årsmöte 2023 - Ordförande för distriktet, Jari Nikko fortsätter och en ny verksamhetsledare, Sören Finne blev vald

31.05.2023 15:38
Finlands Jägarförbund Svenska Österbottens distrikt höll årsmöte i Vörå, på Norrvalla den 25.5.2023 - förändringar i distriktets styrelse.


Nyheter från distriktets årsmöte 25.5.2023 på Norrvalla.

Nuvarande ordförande för distriktet, Jari Nikko, fortsätter såsom tidigare. 

Som verksamhetsledare valdes Sören Finne, som efterträder Wendy Jansson. Wendy fortsätter som ordinarie styrelsemedlem och på så vis stöd för den nya verksamhetsledaren.

Som ny kassör för distriktet valdes Andreas Rönnqvist, som också fortsätter som styrelsemedlem.

Som ny styrelsemedlem valdes Anton Svenns.

Johnny Nickull avgår som ordinarie styrelsemedlem, men fortsätter som suppleant. 

Likaså fortsätter Mats Tuomela som suppleant till styrelsen.

För distriktets medlemsregister, fakturering och websidor ansvarar Leif Lawast (utom styrelsen). 

Lycka till med de nya uppgifterna !

Styrelsen

Jägarförbundet, Svenska Österbottens styrelsesammansättning och kontaktuppgigter hittar du här.