Årsmöte 2022 - Ny ordförande för distriktet, Jari Nikko och ny verksamhetsledare, Wendy Jansson

Årsmöte 2022 - Ny ordförande för distriktet, Jari Nikko och ny verksamhetsledare, Wendy Jansson

28.04.2022 23:03

FINLANDS JÄGARFÖRBUNDET SVENSKA ÖSTERBOTTENS DISTRIKT (JFSO)

Finlands Jägarförbund Svenska Österbottens distrikt höll årsmöte i Vörå, på Norrvalla den 8.5.2022 och valde in ett antal nya personer i distriktets styrelse.

Till ordförande för distriktet valdes Jari Nikko som efterföljare till Ola Sandqvist. Ola blir kvar i styrelsen som ordinarie styrelsemedlem och stödperson för den nya ordförande. 

Som verksamhetsledare valdes Wendy Jansson, som efterträder Mats Tuomela på denna post. Mats kvarstår till distriktets förfogande som suppleant i styrelsen och på så vis stöd för den nya verksamhetsledaren.

Som ny kassör för distriktet valdes Johnny Nickull (tidigare ordinarie styrelsemedlem). 

Förutom Mats Tuomela valdes Sören Finne som ny suppleant till styrelsen.

Som tidigare ordinarie styrelsemedlemmar fortsätter Andreas Rönnqvist och Robert West.

För distriktets medlemsregister, fakturering och websidor ansvarar i fortsättningen Leif Lawast (utom styrelsen). 

Lycka till med de nya uppgifterna !

Styrelsen