Rekommendationer för att förhindra spridning av koronaviruset

Rekommendationer för att förhindra spridning av koronaviruset

20.10.2020 14:51
Människor i jakt
Finlands Jägarförbund har utarbetat rekommendationer för att förhindra spridning av koronaviruset. Förbundet rekommenderar att alla aktivt följer med den uppdaterade information som myndigheterna ger.

Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) smittar i första hand som droppsmitta när en insjuknad person hostar eller nyser. Vid närkontakt kan coronaviruset smitta även via beröring om den insjuknade till exempel har hostat i händerna och därefter rört en annan människa.  

Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset.  I sitt vardagliga liv kan man förebygga smitta genom att sköta handhygienen och undvika närkontakt med andra människor .  

 • Tvätta händerna med vatten och tvål i minst 20 sekunder. Händerna bör tvättas särskilt när du kommer in utifrån, alltid efter toalettbesök eller när du har snutit dig, hostat eller nyst.
 • Om vatten och tvål inte finns att tillgå,  ska du använda ett alkoholbaserat eller annat handdesinfektionsmedel som godkänts av kemikaliemyndigheten.
 • Byt handdukarna i hemmet ofta och använd engångshanddukar utanför hemmet.
 • Rör inte ögonen, näsan eller munnen om du inte har tvättat händerna nyss.
 • Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Släng omedelbart den använda näsduken i soporna.
 • Om du inte har en näsduk till hands, hosta och nys mot armvecket och inte i handen.
 • Håll ett avstånd på minst en meter till andra när du rör dig utomhus.
 • Undvik att skaka hand.
 • Delta inte i sammankomster med över 50 personer.
 • Arbeta på distans i mån av möjlighet.

Tillvägagångssätt i mindre grupper:

 • Varje grupp har en egen dragare, som ska vara en till jaktvårdsföreningen anmäld jaktledare.
 • Jaktledaren och gruppdragarna kommer överens om dagens jaktanvisningar och områden på förhand t.ex. per telefon, e-post eller församlas.
 • Varje mindre grupp sköter om det fällda bytet ända fram till slakthuset (urtagning, transport, flåning) eller en separat grupp som sköter om byteshanteringen.

Byteshantering:

Endast personer som deltar i byteshanteringen kommer in i utrymmena. Även vi hämtning av köttandelar.

I byteshanteringsutrymmena måste man hålla en god hygien

 • Ytor och egna händer desinficeras före och efter hantering
 • I alla skeden hanteras kött, redskap och lådor med skyddshandskar på händerna
 • Rekommenderas att man använder ansiktsmask

Bytena hanteras i tur och ordning enligt ankomstordning. I stora utrymmen kan man hantera flera djur samtidigt förutsatt att man kan hålla säkerhetsavstånden