Svenska Österbotten

Svenska Österbotten

Distriktet omfattar Kustösterbotten från Sideby i söder och Karleby i norr. Distriktet har för närvarande ca
2400 medlemmar och har vind i seglen, medlemsantalet ökar sakta men säkert.

Svenska Österbotten