Medlemstjänster

Medlemstjänster

Jakten är en del av den finländska jakt- och fiskekulturen: jaktens traditioner och inverkan på välbefinnandet är en synlig del av samhället. Stöder man vår verksamhet hjälper du oss att utveckla den finländska jakten och viltvården och arbetet för att bevara mångfalden i naturen.