Lokalt inflytande

Lokalt inflytande

Vi utövar lokal påverkan och deltar i förbundets främjande, bland annat genom att göra uttalanden.