Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Ordförande
Jari Nikko
Heljokärrvägen 34 B, 66160 Långåminne
jari.nikkoatnetikka.fi
0503161919

Vice ordförande
Åke Palmunen
Kackurvägen 228, 68570 Larsmo
ake.palmunenatmulti.fi
0503488170                                           

Verksamhetsledare
Wendy Jansson
Finnholmsvägen 33
jagarforbundetatgmail.com
0458806666

Kassör
Johnny Nickull
Härmävägen 195, 66600 Vörå
jnickullatgmail.com
0505616684

Ordinarie medlemmar:
Andreas Rönnqvist
andreasronnqvistathotmail.com
0407753927
                                            
Ola Sandqvist
ola.sandqvistatpp.malax.fi
0504315338

Robert West
robertwest83athotmail.com
0443245561

Suppleanter:
Sören Finne
0504303973

Mats Tuomela
Skytte och skytteverksamhet
mats.tuomelaatnetikka.fi
0505259872

Medlemsregister, fakturering och websidor:
Leif Lawast
leif.lawastatnetikka.fi
0509131131

Har du några frågor?

 

Ta kontakt med ordförande Jari Nikko enligt kontaktuppgifterna ovan.

Jari Nikko
Ordförande
0503161919