För föreningarna

 

Från Jägareförbundet i Korona tider

För föreningarna

Jägareförbundet meddelar, att skjutbaneträning tillåten ifall man iakttar försiktighet. I korthet de som tillhör riskgrupp skall vara försiktiga, kom inte till skjutbana ifall du är i karantän, man tränar i små grupper. Träningar eller tävlingar får ordnas, håll säkerhetsavstånd till andra ca 2 meter, inga låne vapen eller patroner, hand desifieringsmedel skall finnas till hands. Desifisera knappar, handtag och annat du rört om.